piatok 4. októbra 2013

Prieskum svadobných agentúr 2.

V dnešnom príspevku pokračujeme vo vyhodnotení výsledkov nášho veľkého prieskumu svadobných agentúr.
Ako som to už minule spomínal, z celkového počtu 150 oslovených agentúr sme dostali 123 odpovedí.

4. Kto nám to píše???

Tak, ako to robí väčšina neviest pred svojou svadbou, aj naše dobrovoľníčky si vyžiadali cenovú ponuku na dekoráciu svadobnej miestnosti na konkrétny termín. Aj nevesty si vyberú 8 - 10 agentúr vo svojom okolí, napíšu im maily a na základe došlých odpovedí a cenových ponúk si vyberú dodávateľa, ktorý sa im najviac pozdáva. Predstavte si, že nevesta má pred sebou vytlačených 8 – 10 odpovedí, ale niektoré  z nich sú podpísané len krstným menom – napr. „Evka“. Nevesta sa pozrie na odosielateľa – je tam gmailová adresa – napr. „evka017“, čiže ani srnka netuší, kto jej vlastne odpísal a z akej agentúry jej poslali príslušnú cenovú ponuku – a verte mi, že nevesta nemá ani chuť, ani čas ďalej pátrať, že kto jej vlastne píše.
Z marketingového hľadiska je nevhodné, aby sa niekto z firmy podpisoval len krstým menom. Môže sa tak podpísať, ale nižšie by mali byť uvedené všetky iniciály firmy: meno, priezvisko, názov firmy, web-stránka, kontaktné údaje... dokonca facebook, youtube alebo twitter stránka, atď. aby sa odosielateľ mohol jednoznačne a okamžite identifikovať.

Prekvapivý výsledok z nášho prieskumu: zo 123 odpovedajúcich len 60 mailov bolo podpísaných podľa vyššie uvedených kritérií, 63 mailov došlo podpísaných buď len krstým menom, alebo s menom a priezviskom, bez uvedenia názvu firmy a kontaktných údajov – a z tohoto počtu až 14 mailov bolo s absolútne neidentifikovateľným odosielateľom ( čiže podpis krstným menom, z adresy na gmail, zoznam a pod. ).

5. Balík alebo presný rozpis služieb?

V našom dopyte sme žiadali cenovú ponuku aj s podrobným rozpisom a s cenami jednotlivých položiek – lebo podobne rozmýšľa aj väčšina neviest – a to hlavne preto, aby vedela porovnať ceny s ďalšími ponukami od iných agentúr a vybrať si potom tú najlepšiu resp. aby videla, že v prípade prekročenie svojho predom určeného rozpočtu ktoré položky, dekoračné prvky – pravdepodobne tie najdrahšie – by mohla z dekorácie vypustiť.
Pri cenovej ponuke aj s podrobným rozpisom služieb Vám bude na prvý pohľad jasné, za aké služby budete platiť a koľko, nemôžu vznikať nedorozumenia, nič Vás neprekvapí, lebo máte všetko čierne na bielom...
Ak Vám však príde cenová ponuka bez ďalšieho konkrétnejšieho popisu, že náš balík stojí napr. 510 EUR, alebo iná ponuka, v ktorej sa píše, že dekoráciu na osobu je za 3,10 EUR - čo z takejto ponuky viete? Nič. Každý si to môže vysvetliť po svojom: Vy, budúca nevesta by ste v tom balíku samozrejme chceli mať všetko a dodávateľ možno len minimum vecí... Až keď dôjde k plateniu za služby zistíte, že Vy ste pod pojmom „balík - dekorácia svadobnej miestnosti“ mali na mysli niečo úplne iné, ako dodávateľ – ale vtedy je už neskoro...

Pozreli sme sa teda bližšie na cenové ponuky.
Z celkového počtu 123 mailov prišlo 17 odpovedí – čo robí 14% - v ktorých dodávateľ z nejakého dôvodu – niekedy až nie celkom jasného - neposlal žiadnu ponuku. Boli to „obkecávacie“ a vyhýbavé odpovede, prečo sa nedá urobiť presná cenová ponuka. Boli tu napr. aj odpovede typu „ku každému klientovi pristupujeme individuálne a preto nevieme teraz dať ponuku“, resp. „nikdy nerobíme dve rovnaké výzdoby, každá je iná, preto nevieme dať ponuku“, z ktorých naše dobrovoľníčky mali pocit, že dodávateľ tým chce povedať že „OK, urobíme to, ale bude to pre teba veľmi drahé...“ Určite to majiteľky týchto agentúr to takto nemysleli, ale pri všetkej úcte, naozaj to vyznelo tak... A čo je ešte horšie, v týchto mailoch neboli žiadne ďalšie jasné inštrukcie, čo má potencionálny zákazník urobiť a upresniť, aby sa dala vypracovať aj tá cenová ponuka...

Prišlo 8 ( 6% ) odpovedí, v ktorých dodávatelia napísali jasné žiadosti o ďalšie upresňujúce informácie - napr. konzultáciou cez skype resp. pri osobnom stretnutí – a chceli viac konkretizovať požiadavky, aby potom mohli zaslať ponuku.

Tak isto 8 odpovedí ( 6% ) bolo odmietavých – napr. z dôvodu plne obsadených kapacít na náš konkrétny termín, resp. z dôvodu zahraničnej cesty, dovolenky, atď.

Z celkového počtu 123 odpovedí teda vlastne len v 90-ich prišla konkrétna cenová ponuka - a to s podrobným rozpisom jednotlivých položiek v 54bez rozpisu, čiže s „balíkovými“ cenami resp. s „cenami na jednu osobu“  v 36 odpovediach.
Osobne si myslím, že z hľadiska nevesty dobrá ponuka je tá, v ktorej je všetko, položka za položkou rozpísaná a nacenená a tým pádom ju nič nemôže prekvapiť pri vyúčtovaní. 

Podrobný rozpis položiek 54
Balík služieb 36
Nedali ponuku 17
Ďalšie info: skype, stretnutie 8
Plné kapacity 8
Celkom 123


6. Držme zákazníka v neistote...

Toto nehovorím ja, ale myslí si to asi nadpolovičná väčšina svadobných agentúr – lebo to žiaľ vyplýva z vyhodnotení výsledkov.
Z nášho prieskumu sme opäť získali jeden zaujímavý výsledok: napriek tomu, že sme v našom dopyte položili otázku, ako je to so zálohou a so zmluvou, z celkového počtu vyššie spomínaných 90 mailov s cenovými ponukami v 53 mailoch sa ani nespomínalo slovo záloha či zmluva a len v 34 mailoch žiadali konkrétnu sumu resp. určité percento - ako zálohu - z celkovej výslednej sumy a v 3 odpovediach napísali, že nežiadajú ani zálohu, ani zmluvu.
Byť nevestou, ja osobne by som chcel mať všetko zmluvne podchytené, tým sú kryté obidve strany a zaplatením zálohy je to záväzné aj pre jednu, aj pre druhú stranu.
Nech sa na to pozerám hocijako, určite to nie je náhoda, že až 53 agentúr obchádza otázku zmluvy a zálohy. Rozhodnite sa sami, či je to voči Vám seriózne...

7.  Však je to neprehľadné...

Pozreli sme sa ešte aj na formát cenových ponúk, ktoré došli s podrobným rozpisom jednotlivých položiek. Z celkového počtu 54 ks prišlo 24 mailov, v ktorých ponuka bola zaslaná ako príloha mailu – buď ako word, excel alebo pdf dokument. Prílohy boli jasné a čitateľné ( musím tu vyzdvihnúť jednu agentúru z BA kraja – ich ponuka sa nám tak veľmi páčila, že najradšej by som sem napísal aj názov agentúry, ale nakoľko som sľúbil, že bude všetko anonymné, tak to neurobím – agentúra si dala naozaj záležať a poslala vzorovú, krásnu cenovú ponuku aj s obrázkami a s rozpisom položiek vo forme pdf dokumentu – keď som si to vytlačil, mal som v ruke úžasný farebný katalóg služieb agentúry aj s cenami! Asi to mali robiť všetci takto... ).

V 30 prípadoch však odosielateľ rozpis jednotlivých položiek nakopíroval priamo do mailu ale nikto z nich nepočítal s tým, že po otvorení a vytlačení mailu sa jednotlivé riadky a bloky môžu posunúť, tým pádom celá ponuka je neprehľadná a museli sme hľadať, ktorá cena ku ktorej položke patrí... My sme to vyhľadali, ale bude mať na hľadanie čas a nervy aj nevesta?

Na dnes teda toľko.
V mojom budúcom príspevku sa už pozrieme na konkrétne ceny za jednotlivé položky resp. za balíky, vypočítame priemerné hodnoty a porovnáme ich v jednotlivých krajoch...
Máte sa na čo tešiť, niektoré výsledky budú naozaj prekvapivé!


Ing. Ľudovít Kőrös, marketingové oddelenie


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára