pondelok 13. júna 2016

Svadobná etiketa

V dnešnom článku som si pre vás pripravila niekoľko základných pravidiel spoločenskej etikety aby na vašej svadbe všetko klapalo tak, ako má a nikto z pozvaných hostí nevyrobil nejaký ten faux pas. Nevesta so ženíchom to majú jednoduché, je to ich veľký deň, môžu takmer všetko, ale čo ostatný?

Pozvánky
Základnou povinnosťou ešte pred samotným konaním svadby je rozposlať oznámenie o svadbe, ktoré je potrebné odoslať minimálne 4-6 týždňov pred udalosťou. Ak chceme aby sa niektorí hostia zúčastnili, nielen obradu, ale aj svadobnej hostiny, k oznámeniu pridáme aj pozvánku k stolu. Povinnosťou pozvaných hostí je potom oznámiť, či sa udalosti zúčastnia a ak áno, za samozrejmosť sa pokladá, že prinesú svadobný dar. Ak ste sa rozhodli pre malú svadbu len so svedkami, písomné oznámenie o konajúcej sa svadbe môžete poslať dodatočne po jej skončení. Pri veľkej svadbe sa považuje za slušnosť pozvať tých, ktorí v minulosti pozvali na svadbu nás.

Veľký deň D
Svadba obvykle začína malým občerstvením u nevesty doma, prípadne, v menšej reštaurácii. Táto udalosť býva často spojovaná s odobierkou a symbolickým poďakovaním rodičom sa dlhoročnú starostlivosť a výchovu.  Po tomto malom občerstvení sa nastupuje do aut a svadobný sprievod sa presúva na miesto konania obradu. Podľa etikety by mal ísť v prvom aute ženích so svojou mamou, v druhom otec ženícha a matka nevesty a za nimi ostatní svadobčania. Predposledné vozidlo je určené svedkom a posledné je pre nevestu so svojím otcom. V reálnom živote sa ale často krát stáva, že pred samotné miesto konania obradu, kvôli pešej zóne či iným obmedzeniam, smú len autá svadobčanov. Aby teda ženích nemusel čakať na všetkých svadobčanov a nevestu, býva zvykom, že ženích s nevestou tvoria chvost sprievodu, samozrejme, každý vo „svojom“ aute. Auto nevesty je vyzdobené najhonosnejšie, ale tak, aby ladilo s výzdobou auta ženícha. Pre ostatné svadobné autá zväčša postačí biela stužka.

Ako to vyzerá na obrade?
Do obradnej siene vstupujú najskôr svadobčania. Významnejší hostia sedia vpredu, menej významný vzadu. Za jemnej svadobnej hudby potom vstupujú najskôr svedkovia a až za nimi ženích s nevestou. Žena je vždy vpravo a muž vľavo. Obrad samotný potom už závisí od toho, či je svadba v kostole, na úrade alebo inom mieste. Po obrade vychádzajú ako prví novomanželia, ktorý sa postavia na vhodné, priestranné miesto, kde prijímajú gratulácie svadobčanov vychádzajúcich z obradnej siene.

Svadobná hostina
Novomanželia sedia na čele stola, žena sedí v pravo. Vedľa nej sedia rodičia ženícha a opačne vedľa ženícha sedia rodičia nevesty. Zvyšok svadobčanov potom usádzame podľa dôležitosti, najbližšie pri novomanželoch sedia svedkovia a významní hostia. Aby sme sa vyhli možným nedorozumeniam je dobré ešte pred samotným konaním svadby pripraviť zasadací poriadok a každému prideliť svoje miesto.
Po večeri prichádza na rad prvý novomanželský tanec, počas ktorého by svadobčania mali rešpektovať fakt, že tento tanec je určený výhradne mladomanželom. Príjemným zvykom býva, že svadobčania sa zoradia do kruhu okolo celého parketu a pomalým tancom spríjemňujú celkový dojem. Po niekoľkých minútach sa ako prví do tanca pripájajú rodičia, potom svedkovia a nakoniec zvyšný hostia. A voľná zábava sa môže začať.

Ešte rada na záver, nikto z pozvaných by nemal odísť bez rozlúčenia, ale ako sme si v úvode písali aj tu sú mladomanželia oslobodení a môžu odísť kedykoľvek, bez rozlúčky...