pondelok 18. mája 2015

Snúbenec je cudzinec

Zorganizovať svadbu a všetky prípravy okolo nej dá zabrať. Naplniť všetky svoje predstavy o krásnych šatách, dokonalej výzdobe či chutnom svadobnom menu, nie je jednoduché. Ale čím ďalej tým častejšie mladým zaľúbeným párom pribúda ešte viac vybavovačiek a papierovania hlavne preto, že jeden z nich nepochádza zo Slovenska. Čo všetko treba vybaviť predtým než sa vydáte za cudzinca?
Pri vybavovaní takejto svadby je potrebné myslieť hlavne nato, že to bude trošku zložitejšie ako pri bežnej svadbe a vybavenie všetkých papierov a dokladov bude nejakú dobu trvať. Preto je potrebné začať všetky formálne záležitosti riešiť v dostatočnom časovom predstihu. Poďme si teda spolu prejsť zoznam toho čo je potrebné pred vaším veľkým dňom vybaviť.

Cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo na Slovensku je povinný predložiť:
•  Rodný list
•  Doklad o štátnom občianstve
•  Doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (obsahuje údaje o tom, že snúbenec je spôsobilý uzavrieť manželstvo a o tom, že neexistujú žiadne prekážky na uzavretie manželstva)
•  Potvrdenie o oprávnenosti pobytu na SR
•  Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
•  Doklad o trvalom pobyte a rodinnom stave
• V prípade vdovy či vdovca je potrebný úmrtný list zosnulého manžela, ak je cudzinec rozvedený, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

Všetky tieto doklady musia byť preložené do slovenského jazyka a predložené príslušnému matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva. Po predložení všetkých potrebných dokladov na matričnom úrade vyplníte žiadosť o uzavretie manželstva zaplatíte správny poplatok, ktorý pri svadbe s cudzincom predstavuje 66 EUR.


Asi ste si práve odfúkli a povedali si je toho príliš. Ale nebojte, všetko sa dá zvládnuť a tým viac kvôli milovanému snúbencovi, ktorý po tomto všetkom bude vaším manželom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára