utorok 2. júna 2015

Svadba na úrade vs. svadba v kostole

Manželstvo je zväzok muža a ženy, je to zväzok vzájomnej lásky, úcty a porozumenia, je to splynutie dvoch duší v jednu. Na ten deň už nikdy nezabudnete, na ten deň s veľkým D, na vašu svadbu. Tak ako má každý svoj štýl obliekania, tak aj dokonalú svadbu si každý z nás predstavuje trošku inak. Je to však vaša svadba, a preto len vy dvaja so snúbencom najlepšie viete, ako by svadba mala prebiehať, aké by ste chceli šaty, výzdobu či kde by sa mal obrad konať.

Spojenie pred Bohom
Mnoho párov si nevie predstaviť svadobný obrad bez malebnej hudby rozliehajúcej sa po mramorových zákutiach mohutného kostola. Svadba v kostole má už od nepamäti svoje neodmysliteľné čaro a jedinečnosť. Tú známu vetu “Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje“, už tradične potvrdzuje novomanželský bozk. Oproti svadbe na úrade je obrad v kostole dlhší a mnohý tvrdia, že aj vznešenejší a úctivejší. Obrad závisí najmä od toho, či sú snúbenci veriaci, no v dnešnej dobe sa môžete zobrať v kostole aj keď jeden z vás nie je kresťan podpísaním tzv. dištancu, kde sľúbite, že veriacemu partnerovi nebudete brániť vo viere a v kresťanskej výchove detí.

Príprava na sobáš
Pri svadbe v kostole treba myslieť nato, že niekoľko týždňov pred svadbou si s kňazom dohodnete spoločné stretnutia, na ktorých budete rozoberať otázky viery, manželstva, plánovaného rodičovstva a rôzne iné. Manželstvo uzavreté v kostole je uzavreté pred Bohom, a teda nerozlučiteľné, preto takéto manželstvo nemožno rozviesť.
Na rozdiel od minulých čias, kedy svadba v kostole pred štátom nenaberala platnosť a snúbenci, ktorí sa chceli zosobášiť v kostole museli najprv absolvovať sobáš na matričnom úrade, dnes sú si obe formy uzavretia manželstva rovnocenné, takže si stačí vybrať jeden z nich. Cirkevné manželstvo je možné uzavrieť pred orgánom cirkvi registrovanej na Slovensku, ktorých je v súčasnosti 18, a to:

1.         Apoštolská cirkev
2.         Bahájske spoločenstvo
3.         Bratská jednota baptistov
4.         Cirkev adventistov siedmeho dňa
5.         Cirkev bratská
6.         Cirkev československá husitská
7.         Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní
8.         Evanjelická cirkev augsburského vyznania
9.         Evanjelická cirkev metodistická
10.       Gréckokatolícka cirkev
11.       Kresťanské zbory
12.       Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
13.       Novoapoštolská cirkev
14.       Pravoslávna cirkev
15.       Reformovaná kresťanská cirkev
16.       Rímskokatolícka cirkev
17.       Starokatolícka cirkev
18.       Ústredný zväz židovských náboženských obcí

Aj civilný sobáš má svoje čaro
Naproti tomu na matrike je všetko oveľa jednoduchšie a aj lacnejšie, pretože nemusíte platiť za prenájom a výzdobu kostola. Zariadenie takejto svadby je oveľa jednoduchšie. Stačí zájsť na príslušný matričný úrad, vybaviť formality a podpísať potrebné tlačivá. Výhodou takejto svadby je možnosť vybrať si miesto samotného obradu. Určite mnohé z nás snívajú o svadbe na krásnom zámku, pri mori v žiare zapadajúceho slnka či na kvetmi posiatej lúke. Dnes ani takéto nezvyčajné miesta nie sú prekážkou.

Áno, beriem si ťa
Slovom ÁNO vstupujete do manželstva, sľubujete si lásku, vernosť a manželskú úctu. Zároveň vyhlasujete, že vstupujete do manželstva dobrovoľne a nie sú vám známe žiadne okolnosti, ktoré by uzavretiu manželstva bránili. Slovkom áno, tiež potvrdzujete, že poznáte navzájom svoj zdravotný stav a že ste pred budúcim manželom nezatajili žiadne dôležité skutočnosti. Je jedno, pre ktorý druh svadby sa rozhodnete, pre vás bude jedinečná a výnimočná, taká aká bude, pretože si beriete milovaného muža a slovom áno vstupujete do nového života, ako vydatá žena.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára