pondelok 2. mája 2016

Kamarátstvo s opačným pohlavím

Myslíte, že môže existovať priateľstvo medzi mužom a ženou? Ja sama som nad touto otázkou veľmi dlho premýšľala. Pýtala som sa svojich známych, kamarátok či kamarátov a dospela som k zaujímavému poznatku. Kamarátstvo medzi mužom a ženou je limitované mnohými faktormi, počnúc rodinným zázemím a výchovou cez partnerské vzťahy až po individualitu každého z nás. Nato, aby kamarátstvo fungovalo je potrebné aby si dvaja ľudia rozumeli vo viacerých aspektoch života. Pokiaľ sa bavíme o kamarátstve s opačným pohlavím, najdôležitejšou vecou medzi kamarátmi je poznať hranice a dodržiavať ich.

Keď sa pozrieme na úplný začiatok žena je tá, ktorá odovzdáva život a muž ten život zachováva. Muž a žena sú preto stvorený aby udržiavali život, a to najmä za pomoci sexuálnej energie, ktorá medzi nimi od prírody vládne. No ako čas pokračoval medzi ľuďmi začali vznikať iné druhy vzťahov, ktoré sa postupne vyvíjali a plnohodnotne sa začlenili do spoločnosti. Pri rozoznávaní druhu vzťahu nám môže byť veľkým pomocníkom výraz tváre a mimika. Inak sa tvárime keď komunikujeme s kolegom či kolegyňou z práce a inak zas pri rozhovore s milovaným človekom. Takže pokiaľ dokážeme v našom kamarátstve s opačným pohlavím udržať „kamarátsky výraz tváre“, a samozrejme, kamarátske myšlienky malo by byť všetko v poriadku.

Pravdou však je, že mnoho ľúbostných vzťahov a manželstiev začínalo kamarátstvom, ktoré postupne prerastalo v lásku. Dvaja ľudia, ktorí o sebe vedia všetko a maximálne si dôverujú, sú buď zamilovaný, alebo k tomu majú už len krôčik.
Ako to teda s tým hetero-kamarátstvom naozaj je? Je naozaj možné aby muž so ženou udržiaval čisto kamarátsky vzťah alebo je tam vždy istá dávka sexuality?

Mnohí psychoterapeuti zastávajú názor, že kamarátstvo s opačným pohlavím je v poriadku v prípade, že v ňom netrávite viac času ako vo vzťahu partnerskom. Ak dobre poznáte hranice a ani jeden z kamarátov tieto hranice nehodlá prekročiť, potom kamarátstvo môže fungovať. No dôležité je povedať, že medzi kamarátstvom a láskou je len tenká čiara, ktorú mnohokrát nechcene prekročíme. Opäť tu teda narážame na jedinečnosť každého a nás a naše rozličné individuálne potreby. Ženy v hetero-kamarátsve dostávajú najmä pozornosť a osobu, ktorá ich kedykoľvek s čímkoľvek vypočuje, muži naopak získavajú istotu a vieru v sami seba.

Na záver tu máme radu ak ste tým manželom alebo manželkou, priateľom alebo priateľkou, ktorých partner trávi viac času so svojim najlepším kamarátom ako s vami. Tá rada znie: „Pozerajte sa vo svojom vzťahu nato, prečo má partner potrebu „unikať“ za niekým iným. Snažte budovať a upevňovať váš vzťah a kamarátky časom zmiznú.“ hovorí spokojná manželka Patrícia...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára